Titeren met VacciCheck

Bij onze kliniek vaccineren we op maat. Dit betekent dat uw hond met ons vaccinatieschema een goede bescherming heeft voor de verschillende besmettelijke ziektes, maar niet onnodig veel vaccinaties krijgt.

Voor de ziekte van Weil en besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) moet uw hond jaarlijks gevaccineerd worden.

Voor parvo, hondenziekte en besmettelijke hepatitis (leverziekte) wordt uw hond om de drie jaar gevaccineerd. Nu is uit onderzoek gebleken dat niet elke hond na drie jaar al onvoldoende antistoffen heeft tegen deze laatste drie genoemde ziektes en misschien zelfs maar een keer in de vier of vijf jaar een vaccinatie tegen deze ziektes nodig heeft. Anderzijds kan het ook voorkomen dat vaccinaties niet goed zijn aangeslagen, waardoor honden alsnog gevaccineerd moeten worden.

Om te controleren of een vaccinatie nodig is tegen parvo, hondenziekte en hepatitis, werd VacciCheck ontwikkeld. Dit is een bloedtest die aangeeft of uw hond nog voldoende antilichamen heeft (titeren), en dus goed beschermd is tegen deze ziektes. Op deze manier kunnen we eventueel een vaccinatie overslaan en hoeven we het immuunsysteem niet onnodig te belasten.

Titeren is zinvol bij:

  • Honden die heel oud zijn.
  • Honden die overgevoelig zijn voor de vaccinatie.
  • Bij (chronisch) zieke honden.
  • Honden waarbij de voorgeschiedenis van vaccinaties onbekend is.
  • In alle andere gevallen waarin u zo min mogelijk wilt vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende immuniteitsstatus en bescherming van uw hond.
  • Bij het vaccineren van pups.

Hoe gaat het titeren in zijn werk?

Tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole en de ziekte van Weil en kennelhoest vaccinatie is er de mogelijkheid om bloed af te nemen voor het titeren.

De test wordt eenmaal per week uitgevoerd. De uitslag van de VacciCheck zal telefonisch met u worden besproken. Is de bescherming nog voldoende, dan hoeft u pas het jaar erop terug te komen met uw hond. Blijkt de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de benodigde vaccinatie.

Wat zijn de kosten van het titeren?

De kosten van het titeren (VacciCheck) zijn 45,00 euro. Dit is inclusief bloedafname, maar exclusief de jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil en kennelhoest.

Wanneer de bescherming na het uitvoeren van de VacciCheck onvoldoende blijkt te zijn, is de benodigde vaccinatie gratis!