Privacyverklaring

Uw gegevens bij Dierenkliniek Centro

Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacywetging in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij Dierenkliniek Centro hechten wij veel waarden aan de privacy van onze klanten. Daarom willen wij u toelichten waarom wij gegevens van u nodig hebben en wat wij er mee doen.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.

Om een cliëntendossier aan te maken hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Met dit cliëntendossier kunnen (en moeten) wij bijhouden welke diensten wij aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen wij met u communiceren via post, telefoon of e-mail.

Aan dit cliëntendossier voegen wij de patiëntenkaarten van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden wij de medische gegevens van uw huisdier bij en houden wij bij welke medicatie er is voorgeschreven. Zo hebben wij altijd een overzicht van de ziektegeschiedenis van uw huisdier.

Ook moeten wij uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren. Wij letten er op dat wij alleen die gegevens van u vragen die wij daadwerkelijk nodig hebben voor een goede dienstverlening.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Voor het aanmaken van een cliëntendossier hebben wij nodig:

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop wij u kunnen bereiken,  e-mailadres en geboorte datum. Indien van toepassing dan noteren wij ook de gegevens van uw vertegenwoordiger zoals bijvoorbeeld een bewindvoerder of curator.

De informatie die wij van uw huisdier nodig hebben:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer, stamboeknummer, lichaamsgewicht, kleur, vachttype, historische behandelinformatie en dienstverlening en of er een huisdierverzekering is afgesloten.

Bent u verplicht deze gegevens af te geven?

U bent natuurlijk niet verplicht uw gegevens aan onze dierenkliniek te geven. Doet u dit echter niet, dan kunnen wij u niet helpen.

Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Wij hebben uw gegevens nodig voor de volgende doelen:

  • Om een afspraak in te kunnen plannen
  • Om (herhaal) recepten voor u klaar te leggen
  • Om u te kunnen bellen, e-mailen en post te verzenden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om uw betalingen af te handelen
  • Om u te kunnen doorverwijzen naar een collega of specialist
  • Om u te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten of producten

Uw e-mailadres gebruiken wij ook om onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt echter altijd aangeven of u onze nieuwsbrief al dan niet wenst te ontvangen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in de managementsoftware van de praktijk. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven beschreven doelen. Alle gegevens blijven bewaard zonder termijnbepaling. Bij incidentele opschoning en gebrek aan contactmomenten in de periode van 5 jaren of langer, of het overlijden van een patiënt en/of het overlijden van een cliënt worden de gegevens desbetreffende op ‘inactief’ gezet.

Delen wij uw gegevens met andere partijen?

Ja, in principe werken wij samen met een aantal partijen:

  • Onze praktijksoftware is een programma van de firma TNG Applications. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij kunnen de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistische doeleinden gebruiken.
  • Uw NAW- en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals diervoeding fabrikanten, externe laboratoria, maar ook humane apotheek en farmaceuten, als wij speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Indien wij uw huisdier doorverwijzen wordt vaak gevraagd om de cliënt- en patiëntgegevens door te sturen. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd.
  • Bij het, op uw verzoek, plaatsen van een chip bij uw huisdier geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben wij, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Wij verstrekken uw gegevens niet aan anderen dan hierboven aangegeven, zonder uw schriftelijke verzoek.

Zijn uw gegevens veilig?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het blijven natuurlijk uw gegevens!

U heeft te alle tijden het recht op inzage in uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar [email protected] of ons telefonisch benaderen op 0251-201551 of langskomen op onze vestiging.