Chippen en registreren

Jaarlijks belanden veel dieren in het asiel omdat ze ontsnapt zijn en zoek raken. Als de eigenaar niet gevonden kan worden, moet het dier in het asiel blijven tot er een nieuwe eigenaar gevonden wordt. En dat is jammer, want heel veel van deze dieren hebben een eigenaar die zijn dier mist en heel graag terug zou hebben!

Vooral veel katten zijn nog niet gechipt. Daardoor kan maar een klein deel van de gevonden katten weer met hun eigenaar herenigd worden. Maar ook niet alle honden zijn gechipt en geregistreerd. En de vele konijnen die op straat worden gevonden kunnen maar in een heel enkel geval bij hun eigenaar terugbezorgd worden: maar weinig konijnenbezitters laten hun dier chippen, terwijl het prima mogelijk is.

Soms is een dier wel gechipt, maar niet geregistreerd bij een databank. In andere gevallen is het dier wel geregistreerd, maar zijn de gegevens verouderd. Ook dan kan de eigenaar niet worden gewaarschuwd dat zijn dier terecht is, en worden dier en baasje onnodig gescheiden.

Voorkom dat u en uw dier elkaar op deze manier kwijtraken: laat uw huisdier chippen en zorg voor een goede, actuele registratie!

Chippen en registreren: verplicht voor honden!

Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden ingevoerd. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen portalen. Bovendien is de eigenaar verplicht de registratie up-to-date te houden.

Vanaf 1 november 2021 komen er regels bij om ervoor te zorgen dat er een betere controle op de hondenhandel is.

Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort.

Wanneer een hond bij ons gechipt wordt, zorgen wij voor de registratie van de chip en van het door ons afgegeven EU-dierenpaspoort. Dit doen wij binnen twee dagen bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Voor beide registraties hebben wij het UBN van de houder nodig. Zonder UBN mogen wij niet chippen en ook geen EU-dierenpaspoort afgeven.

Alleen dierenartsen mogen een EU-dierenpaspoort afgeven en de registratie doen van geïmporteerde honden of van honden met onbekende herkomst.

Ook bij bezoek aan het buitenland is het verplicht uw hond, kat of fret te laten chippen.