Vaccinatie

Wanneer is de eerste vaccinatie nodig en wanneer de herhalingsvaccinatie? Het beste
tijdstip voor een vaccinatie hangt af van verschillende factoren:

  • Onder bepaalde omstandigheden (catteries, pension en tentoonstelling) bestaat een grote kans op besmetting.
  • Jonge dieren reageren anders op vaccinaties dan volwassen dieren. In het algemeen kan gesteld worden dat de duur van bescherming na een vaccinatie van jonge dieren korter is dan na een vaccinatie van volwassen dieren.
  • Er bestaan verschillen tussen ziekten. Tegen kattenziekte en rabiës (hondsdolheid) ontstaat een betere en langdurigere bescherming dan tegen niesziekte.
  • Er bestaan verschillen tussen vaccins: dode vaccins gedragen zich anders dan levende vaccins.
  • Er bestaan ook verschillen tussen de eigenschappen van de verschillende vaccins.

De mogelijkheid om te titeren (VacciCheck) zorgt ervoor dat we kunnen bepalen wanneer de juiste tijdstip is om te vaccineren. Hierdoor komt het voor dat we afwijken van de onderstaande standaard schema’s.

Vaccinatie schema kittens:

9 weken kattenziekte en niesziekte
12 weken kattenziekte en niesziekte

Vaccinatie schema volwassen katten:

1ste jaar kattenziekte en niesziekte
2de jaar niesziekte
3de jaar niesziekte
4de jaar kattenziekte en niesziekte
Enzovoort.

Ons advies is binnenkatten ook jaarlijks te vaccineren. Het jaarlijkse bezoek voor de vaccinatie wordt ook gebruikt voor een algehele gezondheidscontrole voor uw kat. Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen (bijv. gebit en hart) vroegtijdig worden opgespoord.

Katten die regelmatig in contact komen met andere katten (zoals catteries, pensions en bij bezoek aan kattententoonstellingen) en katten die in huis wonen met honden hebben een verhoogd risico om niesziekte te krijgen. Voor deze katten adviseren wij een extra vaccinatie tegen niesziekte in de vorm van een neusdruppel.

Wanneer u uw kat meeneemt op vakantie naar het buitenland is het verplicht voor rabiës (hondsdolheid) te vaccineren. Een eenmalige vaccinatie bij katten ouder dan 12 weken is voldoende om een langdurige immuniteit te geven. Het is daarna voldoende, voor reizen binnen de EU, dat er elke 3 jaar gevaccineerd wordt. Een aantal landen is vrij van rabiës en wil dit ook blijven. Vandaar dat zij strenge eisen (vaccinatie gevolgd door bepaling van de hoeveelheid afweerstoffen in het bloed) stellen aan de toelating van katten uit het buitenland. Andere landen stellen minder strenge eisen. Daarom is het belangrijk dat u, als u uw kat mee wilt nemen naar het buitenland, tijdig bij ons informeert over de eisen. In bepaalde gevallen neemt de totale procedure minimaal een half jaar in beslag. Belangrijk is ook dat een rabiësvaccinatie door veel landen pas 21 dagen na vaccinatie als geldig wordt beschouwd.