Laparoscopie

De laparoscopie is een nieuwe methode van opereren. Deze manier van opereren brengt op een aantal punten een verfijning aan t.o.v. de traditionele open- buik operatie. Het woord laparoscopie is samengesteld uit laparo = buik en scopie = kijken.

Laparoscopie

Het is een operatietechniek waarbij, via kleine sneetjes van ca. 5-10 mm, wordt geopereerd. Het wordt daarom ook wel minimaal invasieve chirurgie genoemd. De laparoscopie of kijkoperatie is voor veel diergeneeskundige activiteiten van belang en leent zich bijzonder goed voor de sterilisatie van teven.

De traditionele open-buik sterilisatie is een, al vele jaren beproefde en veilige operatie, maar we kunnen met deze nieuwe methode een verfijning aanbrengen.

Andere diergeneeskundige problemen waarvoor laparoscopie heel goed bruikbaar is, is het verwijderen van niet ingedaalde testikels (binnenbal) bij reuen en het preventief vastzetten van de maag bij grote hondenrassen die gevoelig zijn voor een maagtorsie/maagkanteling.

In Nederland wordt de techniek van de laparoscopie al enkele jaren met goed resultaat bij dieren toegepast.

Laparoscopie wordt ook bij onze kliniek toegepast.