Chippen

Of het nu gaat om een hond, kat, fret, konijn of papegaai, het risico dat uw huisdier alleen op stap gaat of wegvliegt is altijd aanwezig. Iedereen die ooit een huisdier is kwijtgeraakt, kent de emotionele gevolgen hiervan. Helaas werken advertenties in de plaatselijke krant of pamfletten in de brievenbus van buren, nachtelijke zoektochten en telefoontjes naar dierenambulance of asiel, vaak niet. Dit alles kan op een heel eenvoudige manier voorkomen worden, dankzij een chip die het dier identificeert.

Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden ingevoerd. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen portalen. Bovendien is de eigenaar verplicht de registratie up-to-date te houden. Vanaf 1 november 2021 komen er regels bij om ervoor te zorgen dat er een betere controle op de hondenhandel is.

Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort.

Wanneer een hond bij ons gechipt wordt, zorgen wij voor de registratie van de chip en van het door ons afgegeven EU-dierenpaspoort. Dit doen wij binnen twee dagen bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Voor beide registraties hebben wij het UBN van de houder nodig. Zonder UBN mogen wij niet chippen en ook geen EU-dierenpaspoort afgeven.

Alleen dierenartsen mogen een EU-dierenpaspoort afgeven en de registratie doen van geïmporteerde honden of van honden met onbekende herkomst.

Ook bij bezoek aan het buitenland is het verplicht uw hond te laten chippen.